EMBA医药
网页: 百度  360  搜狗  必应  
新闻: 搜狗新闻  百度新闻  
综合: 微博  微信  图片  词典  
李治国副教授谈线上智能营销平台如何加速医药企业的转型?#“君子知道”复旦大学EMBA人文商道沙龙
www.bilibili.com 08-25 EMBA医药
爱心飞翔(重大医药行业EMBA高级研修班一班)
v.qq.com 08-25 EMBA医药
凯旋拓展——北大医药EMBA33班2012.10.29日拓展活动
v.youku.com 08-25 EMBA医药
      

emba.xiaoyou.org 

vPo 1.5 4.1ms